Orthopraktijk Donkers

Indien uw kind problemen heeft op het gebied van het technisch lezen, begrijpend lezen, spellen of rekenen is het mogelijk om een didactisch onderzoek uit te uitvoeren. Hiermee wordt in beeld gebracht of er sprake is van achterstanden op een of meerdere gebieden. Als er sprake is van een duidelijke (significante) achterstand, ondanks dat de school extra hulp heeft geboden, of als de achterstand niet passend is gezien de leeftijd en het onderwijsniveau van uw kind kunnen er aanwijzingen voor een mogelijke leerstoornis zoals dyslexie of dyscalculie. Indien het kind voldoet aan de criteria is het mogelijk dat er een dyslexie of dyscalculie verklaring wordt afgegeven. Daarnaast wordt er bijeen didactisch onderzoek altijd gekeken naar de sociaal emotionele ontwikkeling en werkhouding van uw kind. Een didactisch wordt uitgevoerd door een (Gz) psycholoog of orthopedagoog, beslaat één dagdeel en wordt indien mogelijk op de school van uw kind afgenomen. 

Naar boven