Orthopraktijk Donkers

In een intelligentieonderzoek worden de cognitieve capaciteiten van uw zoon/dochter in beeld gebracht. De aanleiding voor een capaciteiten onderzoek zijn vaak signalen van over – of ondervraging van het kind door de school. Bij een intelligentieonderzoek worden de sterke kanten en minder sterk ontwikkelde kanten van een kind in beeld gebracht? Zijn de ruimtelijk visuele vaardigheden ongeveer even sterk ontwikkeld als de meer theoretische capaciteiten en is er veel verschil tussen de verschillende schalen van het intelligentieprofiel. Grote (significante) verschillen zijn vaak een signaal voor mogelijke leerproblemen en kan leiden tot spanningsklachten (faalangst) of gedragsproblemen. Het intelligentieonderzoek bestaat uit verschillende onderdelen, waarbij de geheugen, taalvaardigheden, rekenvaardigheden, visuele vaardigheden, het vermogen tot plannen en aspecten als concentratie, werkaanpak en doorzettingsvermogen in kaart worden gebracht. Op basis van deze resultaten wordt een advies gegeven met betrekking tot de juiste ondersteuning of een passend onderwijsniveau voor uw kind. Een onderzoek wordt uitgevoerd door een (Gz)psycholoog of orthopedagoog, beslaat één dagdeel en kan op de school van uw kind afgenomen worden.

Naar boven