Orthopraktijk Donkers

ad donkersDrs. Ad MJM Donkers (1951) is tot 1 september 2012 hogeschooldocent aan het Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg te Tilburg geweest. Hij studeerde af als orthopedagoog met specialisatie gezin en gedrag. Daarnaast werkt hij als GZ-psycholoog bij de RVC-VO en de CVI voor Cluster IV-onderwijs. Hij begeleidt leerkrachten met behulp van de Klimaatschaal en Video-Interactie-begeleiding. Zijn wetenschappelijk onderzoek en kennis liggen vooral op het gebied van gezinsproblematiek, gedragsproblemen en pedagogisch klimaat. 

Naar boven